Faydalı Bilgiler
İndir
Video
 
İş Aktiviteleri > Proje Yönetimi Hizmetleri
 
 
İş Aktiviteleri
Proje Yönetimi Hizmetleri
Yeni Gemi İnşa Proje Yönetimi
Gemi Tamiri Proje Yönetimi
Müteahhitlik Hizmetleri
Gemi İnşa Müteahhitlik Hizmetleri
Müteahhitlik Hizmetleri ( Tamir )
Tersane ve Liman Dizaynı
Tersane Dizaynı ve Fizibilite Etüdü
Liman Dizaynı ve Fizibilite Etüdü
Yazılım Geliştirme
Entegre Tersane Yönetim Sistemi
İkinci El Ekipman Alım & Satım
2nci EL TERSANE EKİPMANLARI
2nci El LİMAN EKİPMANLARI
Diğer Endüstriyel Ekipmanlar
Brokerlik Hizmetleri
Yeni Gemi İnşa Brokerlik
Gemi Tamir Projeleri Brokerlik
Gemi Alım Satım Brokerlik
Değer Tespit Hizmetleri
Tersane ve Liman Tesisleri
Gemi ve Deniz Yapıları
Değer Tespit Hizmetleri
Fizibilite Etüd Çalışmaları
Tersane Fizibilite Çalışmaları
Liman Fizibilite Çalışmaları
Şehir Trafik Fizibilite Çalışmaları
Demiryolu Fizibilite Çalışmaları
Endüstriyel Fizibilite Çalışmaları
Gemi Tamiri Proje Yönetimi  


Firmamız Gemi Tamir Projelerinizi en başından sonuna kadar, deneyimli mühendisler kullanarak sizin adınıza takip eder ve yönetir. 

Proje Yönetimi aşağıda yer alan başlıca hizmetlerden oluşur.

 

Ön Hazırlıklar ve Teklif İsteme Aşaması

  
Müşterinin tamir etmeyi düşündüğü gemi ile ilgili aşağıdaki araştırmalar yapılarak tamir raporu hazırlanır.

-          Gemi personelinden gereksinim duyulan iş listesinin talep edilmesi,

-          Geminin periyodik kontrolleri ile ilgili eksiklerinin çıkarılması,

-          Gemi ziyaret edilerek iş listesine son şeklini içeren Teknik Raporun Hazırlanması,

-          Geminin tamir şartnamesinin hazırlanması,

-          Teklif istenilecek tersanelerin belirlenmesi

 

Tersanelerin Değerlendirilmesi ve seçimi:

 

Tamir edilmesi gereken gemilerin bulundukları yer ve  maliyet açısından en uygun tersanenin seçilmesi hem teknik hem de ticari çalışma gerektirir.

Aşağıdaki kontroller her aday tersane için firmamız tarafından en hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılır ve karşılaştırma tablosu oluşturularak gemi sahibinin onayına sunulur.

-          Söz konusu geminin tamiri için yeterli kalitede işgücünün ve ekipmanın  Tersanede olup olmadığının kontrolü,

-          İlgili geminin inşası için Klas tarafından onaylı  prosedür testlerinin kontrolü,

-          Tersanenin  daha önceki referanslarının araştırılması,

-          Tersanenin finansal yapısının kontrol edilmesi,

-          Tersanenin Teknik ve idari organizasyon yapısının incelenmesi,

-          Tersanenin iş yaptırdığı alt müteahhitlerin yeterliliğinin incelenmesi,

-          Tersane iş güvenliği sisteminin yeterli olup olmadığının incelenmesi,

-          Tersaneye ait birimlerin resimlenmesi,

 

Tamir Kontratlarının Gözden Geçirilmesi:

Sözleşmenin tüm teknik maddelerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, müşterinin çıkarlarını koruyarak tüm olası itilafları azaltmak için tam odaklanarak çalışılır ve son şekli verilen sözleşme notları ile beraber müşteriye sunulur.

Teknik Şartnamenin Gözden Geçirilmesi:

Teknik Şartnamenin müşteri talepleri ve çıkarları gözetilerek incelenmesi ve gereken düzeltmelerin yapılarak tersanelerden eşit bir şekilde teklif alınacak hale getirilmesi bu hizmetimizin ana fikrini oluşturmaktadır.

Müşteri tarafından bize sunulan veya hazırladığımız teknik şartnameler, söz konusu geminin inşası için gereken tüm teknik verileri ve standartları içinde barındıracak şekilde düzenlenerek sözleşmenin eki olarak armatöre sunulur.

 

İnşa veya Tamir Sırasında Yerinde Gözetim Hizmeti Verilmesi

Gemi İnşa ve Tamiri sırasında deneyimli Gemi İnşa ve Makine Mühendislerimiz tarafından yerinde gözetim hizmetleri verilmektedir. Bu gözetim hizmetlerinin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

-          Projenin Gemi İnşa pratiklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

-          Ekipmanların kurallara ve talimatlara uygun montaj edilmesini sağlamak,

-          Geminin şartnameye uygun olarak  yüzey hazırlığı ve boya işleminin yapılmasını sağlamak,

-          Testlere ve Seyir tecrübelerine katılarak test sonuçlarının şartnameye uygunluğunu kontrol etmek,

-          Tüm Proje aktivitelerinin haftalık bazda gemi sahibine resimli olarak raporlanması,

-          Projenin maliyetinin termin planının haftalık raporlarda belirtilmesi,

-          Proje Teslim sırasında gereken  tüm evrakların derlenmesi