Faydalı Bilgiler
İndir
Video
 
İş Aktiviteleri > Proje Yönetimi Hizmetleri
 
 
İş Aktiviteleri
Proje Yönetimi Hizmetleri
Yeni Gemi İnşa Proje Yönetimi
Gemi Tamiri Proje Yönetimi
Müteahhitlik Hizmetleri
Gemi İnşa Müteahhitlik Hizmetleri
Müteahhitlik Hizmetleri ( Tamir )
Tersane ve Liman Dizaynı
Tersane Dizaynı ve Fizibilite Etüdü
Liman Dizaynı ve Fizibilite Etüdü
Yazılım Geliştirme
Entegre Tersane Yönetim Sistemi
İkinci El Ekipman Alım & Satım
2nci EL TERSANE EKİPMANLARI
2nci El LİMAN EKİPMANLARI
Diğer Endüstriyel Ekipmanlar
Brokerlik Hizmetleri
Yeni Gemi İnşa Brokerlik
Gemi Tamir Projeleri Brokerlik
Gemi Alım Satım Brokerlik
Değer Tespit Hizmetleri
Tersane ve Liman Tesisleri
Gemi ve Deniz Yapıları
Değer Tespit Hizmetleri
Fizibilite Etüd Çalışmaları
Tersane Fizibilite Çalışmaları
Liman Fizibilite Çalışmaları
Şehir Trafik Fizibilite Çalışmaları
Demiryolu Fizibilite Çalışmaları
Endüstriyel Fizibilite Çalışmaları
Yeni Gemi İnşa Proje Yönetimi  


Firmamız Yeni Gemi İnşa Projelerinizi en başından sonuna kadar, deneyimli mühendisler kullanarak sizin adınıza takip eder ve yönetir. 

Proje Yönetimi aşağıda yer alan başlıca hizmetlerden oluşur.

Ön Hazırlıklar ve Teklif İsteme Aşaması

Müşterinin inşa etmeyi düşündüğü gemi tipi ve ihtiyaçlarından yola çıkarak ön dizaynın hazırlanması ve yapılacak geminin çağın gereksinimlerini karşılayan ve aynı zamanda işletme ekonomisini gözeten bir proje olmasını sağlamak hedeflenir. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılır:

-          Güncel Pazar Araştırması yapılması,

-          Son teknolojilerin Araştırılması,

-          Daha önce yapılan gemilerin incelenmesi,

-          Maliyet analizinin güncel olarak hazırlanması,

-          Ön Dizayn yapılarak GA Planın çıkarılması,

-          Teknik Şartnamenin Hazırlanması,

-          Üretici Listesinin belirlenmesi

-          Teklif istenilecek tersanelerin belirlenmesi 

 

Tersanelerin Değerlendirilmesi ve seçimi:

Yeni İnşa edilecek olan  gemilerin bulundukları yer ve  maliyet açısından en uygun tersanenin seçilmesi hem teknik hem de ticari çalışma gerektirir.

Aşağıdaki kontroller her aday tersane için firmamız tarafından en hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılır ve karşılaştırma tablosu oluşturularak gemi sahibinin onayına sunulur.

 

-          Söz konusu geminin inşası için yeterli kalitede işgücünün ve ekipmanın  Tersanede olup olmadığının kontrolü,

-          İlgili geminin inşası için Klas tarafından onaylı  prosedür testlerinin kontrolü,

-          Tersanenin  daha önceki referanslarının araştırılması,

-          Tersanenin finansal yapısının kontrol edilmesi,

-          Tersanenin Teknik ve idari organizasyon yapısının incelenmesi,

-          Tersanenin iş yaptırdığı alt müteahhitlerin yeterliliğinin incelenmesi,

-          Tersane iş güvenliği sisteminin yeterli olup olmadığının incelenmesi,

-          Tersaneye ait birimlerin resimlenmesi,

 

Gemi İnşa veya Tamir Kontratlarının Gözden Geçirilmesi:

Sözleşmenin tüm teknik maddelerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, müşterinin çıkarlarını koruyarak tüm olası itilafları azaltmak için tam odaklanarak çalışılır ve son şekli verilen sözleşme notları ile beraber müşteriye sunulur. Bu çalışmaların başlıcaları aşağıda belirtilmiş olup bunlarla sınırlı değildir.

-          Tanımlar

-          Gemi tipi, Klas Notasyonu ve Klaslama,

-          Projelerin Gemi Sahibi adına incelenerek onaylanması,

-          Teknik Şartname ve Genel Yerleştirme Planına atıfta bulunularak kontrat bütünlüğünün sağlanması,

-          Ekipman üretici firmaların yeterlilik kontrolü,

-          Modifikasyonlar ve değişikliklerin incelenmesi ve onayı,

-          Test ve Seyir Tecrübesi Planının oluşturulması ve kontrol edilmesi,

-          Ödeme koşullarının işin yapılmasına paralel olarak düzenlenmesi,

-          Teslim tarihi ve teslim koşullarının belirlenmesi,

-          Teslimde gecikmeler ve ilave süre taleplerinin düzenlenmesi,

-          İş kalitesinin garanti altına alınması için gereken standartların belirlenmesi,

-          Garanti Şartları ve sürelerinin belirlenmesi,

-          Standart Kontrat Maddelerinin kontrol edilmesi,

-          Gemi Sahibinin Yükümlülüklerinin net olarak belirlenmesi,

-          Gemi sahibi adına yapılacak kalite kontrol aşamalarının ve ihbar sürelerinin belirlenmesi

 

Teknik Şartnamenin Gözden Geçirilmesi:

Teknik Şartnamenin müşteri talepleri ve çıkarları gözetilerek incelenmesi ve gereken düzeltmelerin yapılarak tersanelerden eşit bir şekilde teklif alınacak hale getirilmesi bu hizmetimizin ana fikrini oluşturmaktadır.

Müşteri tarafından bize sunulan veya hazırladığımız teknik şartnameler, söz konusu geminin inşası için gereken tüm teknik verileri ve standartları içinde barındıracak şekilde düzenlenerek sözleşmenin eki olarak armatöre sunulur.

 

Üretici Firmalar ve Ekipman Paketlerinin Gözden Geçirilmesi:

Yapılacak / Tamir edilecek olan geminin amaçlarına en uygun ve kaliteli ekipmanların satın alınması için teknik şartname eki olan tercih edilen üretici listesi aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

 

-          İnşa edilecek geminin çalışacağı ticari bölgeler,

-          Ekipman Üreticisi,

-          Üretici referansları,

-          Üreticinin yerel temsilci ve montaj mühendisi bulundurabilmesi,

-          Üreticinin dünya çapında servis hizmeti verme becerisi,

-          Ekipmanın tersaneler tarafından montaj edilebilirliği,

-          Üreticinin dünya çapında kısa sürede  yedek parça temin edebilirliği,

 

Dizayn ve Resimlerin Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması:

Gemiye ait aşağıdaki resimlerin Gemi sahibi adına Klas vb.. otoritelerin kurallarına uygun ve gemi işletmeciliği konusunda ergonomi ve ekonomi sağlayacak şekilde

-          Genel Yerleştirme Planı,

-          Çelik Tekne Resimleri,

-          Mekanik Resimleri,

-          Sistem ve Borulama Resimleri,

-          Yaşam Mahalli Yerleşim Planı,

-          Teçhiz ve Donatım Resimleri,

-          Elektrik Resimleri,

-          Kargo elleçleme Planı ve Sistem resimleri,

-          Elektronik Sistem Yerleşim Planı,

 

İnşa veya Tamir Sırasında Yerinde Gözetim Hizmeti Verilmesi

Gemi İnşa sırasında deneyimli Gemi İnşa ve Makine Mühendislerimiz tarafından yerinde gözetim hizmetleri verilmektedir. Bu gözetim hizmetlerinin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

-          Projenin Gemi İnşa pratiklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

-          Ekipmanların kurallara ve talimatlara uygun montaj edilmesini sağlamak,

-          Geminin şartnameye uygun olarak yüzey hazırlığı ve boya işleminin yapılmasını sağlamak,

-          Testlere ve Seyir tecrübelerine katılarak test sonuçlarının şartnameye uygunluğunu kontrol etmek,

-          Tüm Proje aktivitelerinin haftalık bazda gemi sahibine resimli olarak raporlanması,

-          Projenin maliyetinin termin planının haftalık raporlarda belirtilmesi,

-          Proje Teslim sırasında gereken tüm evrakların derlenmesi