Faydalı Bilgiler
İndir
Video
 
İş Aktiviteleri > Tersane ve Liman Dizaynı
 
 
İş Aktiviteleri
Proje Yönetimi Hizmetleri
Yeni Gemi İnşa Proje Yönetimi
Gemi Tamiri Proje Yönetimi
Müteahhitlik Hizmetleri
Gemi İnşa Müteahhitlik Hizmetleri
Müteahhitlik Hizmetleri ( Tamir )
Tersane ve Liman Dizaynı
Tersane Dizaynı ve Fizibilite Etüdü
Liman Dizaynı ve Fizibilite Etüdü
Yazılım Geliştirme
Entegre Tersane Yönetim Sistemi
İkinci El Ekipman Alım & Satım
2nci EL TERSANE EKİPMANLARI
2nci El LİMAN EKİPMANLARI
Diğer Endüstriyel Ekipmanlar
Brokerlik Hizmetleri
Yeni Gemi İnşa Brokerlik
Gemi Tamir Projeleri Brokerlik
Gemi Alım Satım Brokerlik
Değer Tespit Hizmetleri
Tersane ve Liman Tesisleri
Gemi ve Deniz Yapıları
Değer Tespit Hizmetleri
Fizibilite Etüd Çalışmaları
Tersane Fizibilite Çalışmaları
Liman Fizibilite Çalışmaları
Şehir Trafik Fizibilite Çalışmaları
Demiryolu Fizibilite Çalışmaları
Endüstriyel Fizibilite Çalışmaları
Tersane Dizaynı ve Fizibilite Etüdü  


Firmamız tersanecilik sektöründe 20 yılı aşkın deneyimlerini ve bu alanda yapılan başarılı çalışmaların referansı ile aşağıdaki konularda da hizmet vermeye devam etmektedir.

Yeni tersane yatırımlarına Verilen Hizmetler

  
Tersane Genel Yerleşim Planının Dizayn Edilmesi :

 
Tersanelerin ileriye yönelik teknolojik gelişmelerine imkân verecek alt yapı hizmetlerinin önceden bilinerek tasarlanması, tersanenin önceden belirlenecek olan kapasite sınırları içerisinde her tür gemi ve deniz yapısı inşa edebilecek, büyük çapta tamir ve dönüştürme projelerini gerçekleştirebilecek yapıda şekilde esnek bir şekilde dizayn edilmesi.

 
Tersane Fizibilite Etüd Raporu Hazırlanması:

  
Tersane yerleşim planına uygun bir şekilde, tersane yatırımı giderleri, yıllık yeni inşa, tamir ve dönüştürme işlerinin olası gelirleri alternatifli olarak hesaplanır. Yatırımın geri dönüş süresi ve finansal olarak uygun bir yatırım olup olmadığı rapor edilir.

Yeni Tersane Alanları için Tahsis Başvuru Dosyası Hazırlanması:

  
Devlet tarafından kalkınmada öncelikli yerlerde hazineye ait arsaların tersane alanı olarak tahsis edilmesine ilişkin başvuruların usulüne uygun olarak hazırlanması

Tersane Genel Yerleşimine Uygun Olarak Tanıtıcı Animasyon Hazırlanması:

  
Özellikle bankalara ve finans çevrelerine sunulan fizibilite etütlerinin yanında görsel açıdan çok etkili olan kısa metrajlı tersane animasyon filmlerinin hazırlanması

Detay Dizayn ve Yerleşim Resimlerinin Hazırlanması:

  
-Atölye iç yerleşim planları,
- Açık sahaların detay tezgâh planlaması,
- Kanal planlaması,
- Boru devrelerinin planlanması,
- Rıhtım yapılarının ön dizaynı,
- Kreyn yüklerinin verilmesi,
- Elektrik enerji planlamasının yapılması,

Satınalma Şartnamelerinin Hazırlanması:

 
Tersanelerde kullanılan ekipmanlar seçilirken maksimum kapasite esas alınarak bu kapasiteye uygun iş hızını gerçekleştirebilecek özellikte ekipmanlar olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla her üretim tezgâhının iş yoğunluğu hesap edilmeli ve bu iş yoğunluğunu kaldıracak kapasitelerde ve hızlarda ekipmanlara yatırım yapılmalıdır. Firmamız bu konuda bilimsel çözümler ortaya koymakta ve ileriye yönelik doğru ekipmanları seçmenize yardımcı olmaktadır.

 

Mevcut Tersanelere Verilen Hizmetler

  
Mevcut Durumun tespit Edilmesi ve Öneri Raporunun Hazırlanması:

 

 Halen kurulma işlemi devam eden tersanelerin mevcut durumları tespit edilerek şu ana kadar yapılmış yatırımları da dikkate alarak tersanenin daha verimli bir iş akışına sahip olabilmesine yönelik öneri planın hazırlanması

Mevcut Organizasyon Yapısının Modernize Edilmesi:

  

Halen kurulma işlemi devam eden tersanelerin mevcut durumları tespit edilerek şu ana kadar yapılmış yatırımları da dikkate alarak tersanenin daha verimli bir iş akışına sahip olabilmesine yönelik öneri planın hazırlanması
-Tersane ERP Yazılımı konusunda teknik desteğin sağlanması,
- Görev Tanımlarının Hazırlanması,
- İş Emirlerinin Hazırlanması,
- Kullanılan Formların Hazırlanması,
- Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi,
- Gerekli Kodlandırma ve prosedür Çalışmalarının Yapılması,
- Departmanların Kullanacağı Çalışma Menülerinin Hazırlanması.